clanak False

Ravnopravnost spolova

04.05.2021.
Grad Zagreb je na temelju zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba, 2018. pristupio Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini (The European Charter for equality of women and men in local life), čime je preuzeo obvezu da će slijediti načela ravnopravnosti žena i muškaraca u svojoj sredini, da će provoditi odredbe iz Povelje te da će donijeti akcijski plan za njezinu provedbu.

Na 40. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 16. ožujka 2021., jednoglasno je usvojen Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025. (Action plan of the City of Zagreb for the implementation of the European Charter for Equality of Women and Men in Local Life for period 2021-2025). Donošenjem Akcijskog plana, osim novih mjera i aktivnosti, Grad Zagreb osigurava održivost svojih dosadašnjih politika ravnopravnosti spolova i dodatno ih unaprjeđuje kao pružatelj javnih usluga i poslodavac.

Politika ravnopravnosti spolova je kroz konkretne mjere i aktivnosti uključena i u gradske dokumente kojima ravnopravnost spolova nije prioritet, primjerice u području socijalne zaštite, osoba s invaliditetom, uključivanja Roma, stambenog zbrinjavanja te razne pomoći i usluge građanima.

Grad Zagreb je aktivni član Mreže FemCities, platforme za razmjenu iskustava i dobre prakse u području lokalne i regionalne ženske politike.