clanak False

ERASMUS + - produženje rokova za prijavu

30.03.2020.
Zbog teškoća koje pandemija koronavirusa uzrokuje u postupku prijave projektnih prijedloga, Europska komisija  - Glavna uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu produžila je rokove za podnošenje prijava za aktivnosti u sklopu programa ERASMUS + navedene u nastavku do sljedećih datuma:
 • 21. travnja 2020. (u 17 sati po briselskom vremenu) za sve sportske aktivnosti programa Erasmus + (suradnička partnerstva, mala suradnička partnerstva, neprofitna sportska događanja)
  Prijave se šalju Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu
 • 23. travnja 2020. (u 12 sati po briselskom vremenu) za Ključnu aktivnost 2: strateška partnerstva za školsko obrazovanje (KA201), strateška partnerstva za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (KA202), strateška partnerstva za visoko obrazovanje (KA203), strateška partnerstva za obrazovanje odraslih (KA204), partnerstva za razmjenu učenika (KA229)
 • 7. svibnja 2020. (u 12 sati po briselskom vremenu) za Ključnu aktivnost 1: mobilnost pojedinaca u području mladih – 2. krug
 • 7. svibnja 2020. (u 12 sati po briselskom vremenu) za Ključnu aktivnost 2: strateška partnerstva u području mladih – 2. krug
 • 7. svibnja 2020. (u 12 sati po briselskom vremenu) za Ključnu aktivnost 3: projekti u okviru Dijaloga s mladima – 2. krug
 • 26. svibnja 2020. (u 17 sati po briselskom vremenu) za Povelju Erasmus za visoko obrazovanje.
  Prijave se šalju Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.
Iz istih razloga rokovi za podnošenje prijava za aktivnosti Europskih snaga solidarnosti u nastavku produženi su do sljedećih datuma:
 • 7. svibnja 2020. (u 12 sati po briselskom vremenu) za volonterske projekte
 • 7. svibnja 2020. (u 12 sati po briselskom vremenu) za pripravništvo i zaposlenje
 • 7. svibnja 2020. (u 12 sati po briselskom vremenu) za volonterska partnerstva (posebni sporazumi za 2020. pod Okvirnim sporazumom o partnerstvu 2018.–2020.)
 • 7. svibnja 2020. (u 12 sati po briselskom vremenu) za projekte solidarnosti.
Dodatne informacije dostupne su na sljedećoj poveznici.

Vijesti i aktualnosti