clanak False

Roditelj odgojitelj

10.11.2022.
Novčanu pomoć za roditelja odgojitelja osigurava Grad Zagreb temeljem Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/18, 20/21 i 25/22). 

Odlukom o dopunama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja od 26.08.2021. određen je 05.09.2021. kao rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčane pomoći.
Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja od 8. rujna 2022. određeno je sljedeće:
Novčana pomoć se isplaćuje mjesečno, i to:
- do 31. ožujka 2023. u iznosu od 65 % prosječne bruto plaće djelatnika u gospodarstvu Grada Zagreba za razdoblje I. - VIII. mjesec prethodne godine;
- od 1. travnja 2023. do 30. lipnja 2023. u iznosu neto minimalne plaće za 2023. u Republici Hrvatskoj;
- od 1. srpnja 2023. do prestanka novčane pomoći sukladno članku 7. ove odluke, u iznosu od 50 % neto minimalne plaće za tekuću godinu u Republici Hrvatskoj.
 
Novčana pomoć prestaje:
- 30. rujna 2023., korisniku čije je dijete za koje je ostvarena novčana pomoć navršilo 7 godina ili će do 30. rujna 2023. navršiti 7 godina;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je dijete za koje je ostvarena novčana pomoć navršilo 7 godina, korisniku čije će dijete navršiti 7 godina nakon 30. rujna 2023.;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je odjavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu ili je evidentiran privremeni odlazak iz Republike Hrvatske korisnika ili djece;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za prestankom novčane pomoći od strane korisnika;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem su dijete za koje je ostvarena novčana pomoć ili ostala djeca ispisana iz osnovne škole na području Grada Zagreba ili Zagrebačke županije;
- posljednjeg dana u mjesecu u kojem se navršava šest mjeseci od kada je preminulo dijete za koje je ostvarena novčana pomoć.
 
Korisnik novčane pomoći dužan je nadležnome gradskom upravnom tijelu prijaviti promjenu osobnih podataka roditelja i djece te drugih činjenica koje bi utjecale na isplatu u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Korisnik novčane pomoći dužan je vratiti primljene nepripadajuće novčane iznose novčane pomoći za roditelja odgojitelja. U suprotnome, nadležno gradsko upravno tijelo će povrat nepripadajućih novčanih iznosa ostvariti tužbom pred nadležnim sudom.

Nadležno gradsko upravno tijelo će provjeravati osobne podatke roditelja i djece te druge činjenice koje bi utjecale na isplatu za sve vrijeme ostvarivanja novčane pomoći. Ako nadležno gradsko upravno tijelo utvrdi promjene činjenica u vezi s isplatom novčane pomoći, privremeno će obustaviti isplatu novčane pomoći do provjere svih činjenica.

Za dodatne informacija možete se obratiti na broj telefona: 6100-342 i 6100-312.
 

KOMPENZACIJSKE MJERE


UPUTA O PRAVIMA ISPITANIKA

ZAHTJEV ZA PRESTANKOM NOVČANE POMOĆI (obrazac)