clanak False

Suradnja Grada s civilnim udrugama

Nastavno na dobru suradnju i partnerski odnos Grada Zagreba s organizacijama civilnog društva našega grada, jučer je, u organizaciji zagrebačkog Socijalnog vijeća i Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, na Tribini Grada održana rasprava na temu „Potreba reforme institucionalnog okvira suradnje Grada Zagreba i organizacija civilnog društva“.
29.11.2011.

 Nastavno na dobru suradnju i partnerski odnos Grada Zagreba s organizacijama civilnog društva našega grada, jučer je, u organizaciji zagrebačkog Socijalnog vijeća i Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, na Tribini Grada održana rasprava na temu „Potreba reforme institucionalnog okvira suradnje Grada Zagreba i organizacija civilnog društva“. Cilj ove tematske rasprave jest poticanje dijaloga i predlaganje aktivnosti za unapređenje suradnje s organizacijama civilnog društva na zagrebačkom području.
Pročelnik Ureda gradonačelnika Miro Laco pozdravio je sudionike tribine u ime zagrebačkog gradonačelnika te istaknuo da se radi na usklađivanju gradske politike s aktivnostima organizacija civilnog društva i kako se u toj sinergiji može mnogo toga učiniti, s obzirom da su nevladine organizacije fleksibilnije od javne uprave, što je vidljivo u slučaju korištenja fondova EU-a.
Jedna od glavnih aktivnosti Socijalnog vijeća, između ostalog, jest i suradnja s Uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom na izradi Socijalne slike Grada Zagreba koja ukazuje na socijalne indikatore i pokazatelje kvalitete života građana, a ujedno je i temelj za daljnje planiranje i razvoj mjera gradske socijalne politike.


Gradske vijesti - 2011.