clanak False

Povelja o prijateljstvu i suradnji Zagreba i Skopja

Potpisima na Povelji o prijateljstvu i suradnji između Grada Zagreba i Grada Skopja, gradonačelnici Milan Bandić i Koce Trajanovski danas su u palači Dverce i formalno potvrdili suradnju glavnih gradova Hrvatske i Makedonije.

20.12.2011.


Potpisima na Povelji o prijateljstvu i suradnji između Grada Zagreba i Grada Skopja, gradonačelnici Milan Bandić i Koce Trajanovski danas su u palači Dverce i formalno potvrdili suradnju glavnih gradova Hrvatske i Makedonije.

Gradonačelnici su se sa zadovoljstvom složili da je ovaj čin samo točka na „i“ dosadašnje suradnje i prijateljskih veza dvaju gradova koja će se, kako su naglasili, i nadalje produbljivati i razvijati na brojnim područjima kao što su gospodarstvo, kultura, obrazovanje, urbanizam, zaštita okoliša, muzejska djelatnost, povijest i tradicija te EU projekti, s posebnim naglaskom na suradnju javnih trgovačkih društava. Prema Povelji, današnje potpisivanje utire put i konkretnijoj suradnji zainteresiranim ustanovama i organizacijama koje se bave spomenutim djelatnostima, a sve na zadovoljstvo građana Zagreba i Skopja.


Gradske vijesti - 2011.