clanak False

Od 21. srpnja - Isplata pomoći umirovljenicima

Pomoć umirovljenicima koju daje Grad Zagreb za mjesec srpanj 2011. isplaćivat će se preko Hrvatske pošte od četvrtka 21. srpnja 2011.

20.07.2011.

Pomoć umirovljenicima koju daje Grad Zagreb za mjesec srpanj 2011. isplaćivat će se preko Hrvatske pošte od četvrtka 21. srpnja 2011.


Umirovljenici koji istu nisu primili na kućnu adresu moći će je podići u poštanskim uredima do četvrtka 4. kolovoza 2011.

Sukladno izmjenama i dopunama Odluke o vrstama pomoći socijalne skrbi Grada Zagreba (Službeni glasnik 22/04), pravo na novčanu pomoć od 1. siječnja 2005. ostvaruju umirovljenici, državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u Gradu Zagrebu, kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 1.500,00 kn mjesečno.

Radi ostvarivanja prava na novčanu pomoć umirovljenici se razvrstavaju u tri skupine:

I. skupina
– umirovljenici kojima je mirovina ili mirovina i ukupni prihod jednak ili manji od 900,00 kuna mjesečno;
II. skupina - umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 900,01 do 1.200,00 kuna mjesečno;
III. skupina - umirovljenici kojima mirovina ili mirovina i ukupni prihod iznose od 1.200,01 do 1.500,00 kuna mjesečno.

Umirovljenici I. skupine ostvaruju pravo na 400,00 kn, II. skupine na 300,00 kn, a umirovljenici III. skupine na 200,00 kn pomoći mjesečno.

Nakon toga nema retrogradne isplate pomoći za navedeni mjesec.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, na adresi Nova cesta 1.


Gradske vijesti - 2011.