clanak False

Novčana potpora za Autonomnu žensku kuću i Žensku pomoć sada

U Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti potpisani su ugovori o suradnji s gradovima i županijama o sufinanciranju rada savjetovališta i skloništa za žene i njihovu djecu žrtve nasilja u obitelji, sa sedam ustanova koje djeluju na području Republike Hrvatske.
06.05.2011.

U Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti potpisani su ugovori o suradnji s gradovima i županijama o sufinanciranju rada savjetovališta i skloništa za žene i njihovu djecu žrtve nasilja u obitelji, sa sedam ustanova koje djeluju na području Republike Hrvatske. 

Novčanu potporu Ministarstva i nadležnih gradova i županija dobili su Autonomna ženska kuća Zagreb, Ženska pomoć sada SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji, sisački centar za žene Adela, Udruga za zaštitu obitelji U.Z.O.R. iz Rijeke, Sigurna kuća Istra, Udruga Brod iz Slavonskog Broda te Ženska grupa Korak iz Karlovca. 

U ime Grada Zagreba ugovore o sufinanciranju Autonomne ženske kuće Zagreb i Ženske pomoći sada potpisao je gradonačelnik Milan Bandić, u ime Ministarstva potpisnik je ministar Tomislav Ivić, a potpisnici su bili i zamjenik župana Zagrebačke županije Rudolf Vujević te koordinatorice ustanova Valentina Andrašek i Marijana Zrinka Jegrišnik. Za programe ovih dviju ustanova Grad je u proračunu osigurao oko 750 tisuća kuna. 

Kako je rekao gradonačelnik Bandić, Grad je i dosad redovito potpomagao rad ovih dviju udruga i to je samo nastavak kontinuirane gradske potpore. Izrazio je i zadovoljstvo jer će potpisani ugovori omogućiti aktivistima i volonterima udruga da se usmjere isključivo na rad sa žrtvama obiteljskog nasilja.


Gradske vijesti - 2011.