clanak False

Izjava gradonačelnika Milana Bandića nakon zaprimanja dopisa iz Ministarstva uprave

U Uredu gradonačelnika Grada Zagreba danas je zaprimljen dopis Ministarstva uprave u kojemu se očekivano potvrđuje da je poštivana propisana procedura donošenja skupštinske odluke. 
Međutim, Ministarstvo uprave napominje i to da „nije nadležno za odlučivanje o pitanjima iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, a naročito ne o pitanjima vezanim, u konkretnom slučaju, za predškolski odgoj i naobrazbu kao ni njihovo financiranje“

23.05.2011.

U Uredu gradonačelnika Grada Zagreba danas je zaprimljen dopis Ministarstva uprave u kojemu je, očekivano, potvrđena procedura donošenja skupštinske Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja – korisnika usluga. Time se potvrđuje da je poštivana propisana procedura donošenja odluke.

Međutim, Ministarstvo uprave napominje i to da „nije nadležno za odlučivanje o pitanjima iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, a naročito ne o pitanjima vezanim, u konkretnom slučaju, za predškolski odgoj i naobrazbu kao ni njihovo financiranje“. Pozivajući se na članak 80. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, navodi također, da odluku o obustavi općeg akta od primjene mogu donijeti neposredno i središnja tijela državne uprave, u okviru svoga djelokruga utvrđenoga posebnim zakonom.

To je, dakle, tek trećina u procesu donošenja konačne odluke. Napominjem da je, istovremeno kad i Ministarstvu uprave, Obavijest o obustavi od primjene Odluke upućena i u Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa, te Ministarstvo financija.

Do pravorijeka tih dvaju ministarstava, preuranjeno je donositi bilo kakve zaključke.


Gradske vijesti - 2011.