clanak False

ZagrebPlan, tematska radionica Prostor

19.04.2017.

U okviru izrade nove Razvojne strategije Grada Zagreba ZagrebPlan 2020+, u ZgForumu je 19.5.2015. održana trosatna tematska radionica na kojoj su formulirane mjere vezane uz temu Prostor iz Osnovnih analiza ZagrebPlana. Na radionici su sudjelovali djelatnici Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada kao izrađivača ZagrebPlana, te nekoliko drugih ureda: Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove, Gradskog ureda za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada te Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba. Radionicu su moderirale dr.sc. Irena Đokić i dr.sc. Jelena Budak iz Ekonomskog instituta Zagreb, a nazočila joj je i dr.sc. Sanja Maleković iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose, ex ante evaluatora ZagrebPlana.
 
Kao uvod radionice, pročelnica ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Jadranka Veselić Bruvo sudionicima je predstavila ZagrebPlan 2020+ i proceduru izrade tog temeljnog razvojnog dokumenta, te poglavlje Prostor iz Osnovnih analiza, u kojem su obrađene osnovne karakteristike, te razvojni problemi i potrebe vezano uz temu prostora. Radionica se odvijala kroz rad u četiri grupe koje su obrađivale jednu po jednu mjeru i planirale aktivnosti i aktere potrebne za provedbu pojedine mjere. Sudjelovanjem djelatnika nekoliko gradskih ureda omogućeno je šire sagledavanje teme i primjena iskustva i znanja iz prakse. 
 
Na radionici su formulirane mjere vezane uz poglavlje Prostor a koje su sadržane u ciljevima:
cilj c4.-Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija grada, cilj c5.-Unapređivanje kvalitete življenja i uz cilj c6.- Unapređivanje sustava upravljanja razvojem. Uz postojeću strukturu prioriteta i mjera Ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada predložio je i neke nove mjere koje su se pokazale potrebnima u razdoblju od usvajanja važeće strategije te se o prijedlozima također diskutiralo na radionici.
 
Radionica je ocijenjena uspješnom,  a planiraju se i radionice o prioritetima i mjerama što se odnose na druga područja – teme utvrđene Osnovnom analizama – Upravljanje razvojem, Okoliš, Infrastruktura, Društvo, Gospodarstvo i Identitet.
 
 

Novosti u ZgForumu