clanak False

Nastavak edukacija o korištenju sredstava iz EU fondova

19.04.2017.

     

 slika 1                                                        slika 2                                                           slika 3

 

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, kao imenovani regionalni koordinator i poticatelj regionalnog razvoja Grada Zagreba, te izrađivač Razvojne strategije Grada Zagreba kojem je edukacija i jedna od zadaća, javio se i 2014. na Poziv za iskaz interesa za dodjelu financijske potpore za potprogram „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ koji je objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u svrhu dodjele financijske potpore za edukativne aktivnosti koje se provode u svrhu jačanja ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije. 

Cilj potprograma je ojačati ljudske potencijale u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i agencijama za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske Unije.

Ministarstvo je pozitivno ocijenilo prijavljene teme i plan edukacija te će Ured, tijekom rujna, listopada i prve polovice studenog u ZgForumu provesti edukacije prema zadanom obrascu uključivši i vanjske edukatore što je i ugovorna obaveza.

Odlukom o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za ove edukativne aktivnosti Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU dodijelilo je Uredu 93.600,00 kuna (s PDV-om). Od toga je 45.600,00 kn namijenjeno edukacijama koje održava vanjski edukator, a 48.000,00 kn edukacijama koje održavaju djelatnici Ureda.

Ovo je već treća godina za redom kako Ured sudjeluje u ovom natječaju. Za 2013. godinu Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU dodijelilo je Uredu 94.400,00 kuna (s PDV-om), a 2012. je isplatilo 49.375,00 kuna (s PDV-om) za provedene edukativne aktivnosti.

2014. predviđene su sljedeće edukacije:

Vanjski edukatori:

  • Strateško planiranje kao osnovica za pripremu projekata (Ecorys Hrvatska d.o.o.)
  • Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije (Ecorys Hrvatska d.o.o.)
  • Državne potpore i EU fondovi (Projekt jednako razvoj d.o.o.)
  • Primjena modela ugovora FIDIC u Hrvatskoj (Projekt jednako razvoj d.o.o.)

 

Djelatnici Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada

  • Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije –Karolina Bui
  • Vještine upravljanja projektom – Project Management, Matija Vuger
  • Programi Europske unije - Željka Pavlović
  • Informiranje i komunikacija s javnosti u kontekstu korištenja EU fondova - Željka Pavlović 

 

Provodeći svoju ulogu regionalnog koordinatora i svjestan zadaće regionalnog edukatora kao i značenja edukacija koje pridonose osposobljenosti djelatnika gradske uprave za učinkovitu pripremu projekata i korištenje fondova EU te vrlo pozitivnih reakcija sudionika o korisnosti i kvaliteti održane edukacije u 2012. i 2013. godini Gradski će ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada u svojoj ulozi koordinatora regionalnog razvoja nastaviti s edukacijama javljajući se na natječaje za dodjelu bespovratni sredstava za edukacije te koristeći vlastite potencijale i po potrebi vanjske konzultante.

 

Informacije o korištenju sredstava iz EU fondova  kao i edukacijama mogu se pronaći i na web stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU http://www.strukturnifondovi.hr/

 


Novosti u ZgForumu