clanak False

Sastanak sa Savjetom mladih

19.04.2017.

 

    

slika 1                                                            slika 2

 

Susret sa Savjetom mladih

 

Na kraju prve stranice, svojevrsnog predgovora ZagrebPlanu, Razvojnoj strategiji Grada Zagreba stoji kako je on posebice usmjeren na mlade, osobito kroz mjere unapređivanja obrazovanja, zapošljavanja i kvalitete življenja te računa s proaktivnim odnosom mladih u svim procesima njegova provođenja.

 

Slijedeći obostranu želju i potrebu za uključivanjem mladih, u ovom slučaju njihovih predstavnika, u procese izrade nove Razvojne strategije, ZagrebPlana 2020, odnosno uopće u široki raspon aktivnosti Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, održan je 11.11. u ZgForumu sastanak s predstavnicima Savjeta mladih Grada Zagreba, na čelu s njihovom predsjednicom Sarom Medved.

 

Obzirom da se radi o novom sazivu, čiji je mandat započeo polovinom srpnja ove godine, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada održala je uvodno prezentaciju o nadležnostima i aktivnostima kojima se Ured bavi, posebno naglasivši one koji su od posebnog interesa za mlade. Na prvom mjestu je tu svakako ZagrebPlan 2020, temeljni razvojni dokument Grada Zagreba, u kojem su na odgovarajući način inkorporirani i temeljni ciljevi sadržani u Programu rada Savjeta mladih za 2014. godinu:

I. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

II. Informiranje, savjetovanje i mobilnost mladih

III. Obrazovanje i razvoj cjeloživotnih kompetencija

IV. Zapošljavanje i stambeno osamostaljivanje mladih

V. Socijalna uključenost i zdravlje

Razumljivo je stoga da je jedan od zaključaka bio i aktivno uključivanje Savjeta mladih u procese izrade ZagrebPlana 2020., te nastavak savjetovanja s Uredom na projektu Centra za mlade. Naime, Savjet mladih ima u svom programu i osnivanje Centra za mlade, a kako bi što bolje osmislili njegov koncept planiraju od 12.-14. prosinca u Zagrebu konferenciju Savjeta mladih Hrvatske, gdje bi se razmjenjivala iskustva, sakupile ideje, iskustva, prijedlozi, analizirale potrebe i programi, mogućnosti umrežavanja programa i udruga i sl.

 

Savjet mladih Grada Zagreba osnovala je Gradska skupština Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14), kao savjetodavno tijelo Gradske skupštine kojemu je cilj aktivno uključivanje mladih u javni život Grada Zagreba.

http://www.skupstina.zagreb.hr/default.aspx?id=700

 

 


Novosti u ZgForumu