clanak False

ZAGREBPLAN 2020 - radionica Upravljanje razvojem

19.04.2017.
                     


slika 1                                                      slika 2                                            slika 3


U okviru izrade nove Razvojne strategije Grada Zagreba ZagrebPlan 2020+, u ZgForumu je 9.6.2015. održana trosatna tematska radionica na kojoj su formulirane mjere vezane uz temu Upravljanje razvojem iz Osnovnih analiza ZagrebPlana 2020. Na radionici su sudjelovali djelatnici Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada kao izrađivača ZagrebPlana, te nekoliko drugih ureda: Gradskog ureda za financije, Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Ureda za upravljanje hitnim situacijama, Ureda za programe i projekte EU, Ureda gradonačelnika te Stručne službe gradonačelnika. Radionicu je moderirala dr.sc. Jelena Budak iz Ekonomskog instituta Zagreb, a nazočila joj je i dr.sc. Sanja Maleković iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose, ex ante evaluatora ZagrebPlana.

 
Kao uvod radionice, pročelnica Ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Jadranka Veselić Bruvo sudionicima je predstavila ZagrebPlan 2020+ i proceduru izrade tog temeljnog razvojnog dokumenta, te poglavlje Upravljanje razvojem iz Osnovnih analiza, u kojem su obrađene osnovne karakteristike, te razvojni problemi i potrebe vezano uz ovu multidisciplinarnu i zahtjevnu temu. Radionica se odvijala kroz rad u četiri grupe koje su obrađivale jednu po jednu mjeru te planirale aktivnosti i aktere potrebne za provedbu. Sudjelovanjem djelatnika nekoliko gradskih ureda koji su sudjelovali i u izradi predmetnog poglavlja Osnovne analize omogućeno je šire sagledavanje teme te primjena iskustva i znanja iz prakse. 

 
Na radionici su formulirane mjere vezane uz poglavlje Upravljanje razvojem a koje su sadržane u ciljevima:
cilj c3 – Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom

cilj c4.- Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija grada,
cilj c5.- Unapređivanje kvalitete življenja i uz
cilj c6.- Unapređivanje sustava upravljanja razvojem.
 
Uz postojeću strukturu prioriteta i mjera na radionici su predložene i neke nove mjere koje su se pokazale potrebnima u razdoblju od usvajanja važeće strategije, te također i razdvajanje sadržaja određenih postojećih mjera radi učinkovitije provedbe.
 
Radionica je ocijenjena uspješnom,  a planiraju se i radionice o prioritetima i mjerama koje se odnose na druga područja – teme utvrđene Osnovnom analizom – Infrastruktura, Okoliš, Društvo, Gospodarstvo i Identitet.

 

Novosti u ZgForumu