clanak False

Nova Gradska knjižnica u Zagrebu ulazi u Razvojnu strategiju Grada Zagreba – ZagrebPlan 2020

19.04.2017.

 

 

Koraci ka realizaciji

 

Nakon otvorenja izložbe, U ponedjeljak 25. veljače u ZgForumu, prostoru Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, namijenjenom komunikaciji s javnošću, održan je okrugli stol pod nazivom Nova Gradska knjižnica u Zagrebu. Dio je to kampanje Knjižnica grada Zagreba za novu zgradu središnje knjižnice u centru grada koja umjesto današnjih 2.000 m² treba prostor od oko 20.000 m².

Izuzetna posjećenost ukazuje na zainteresiranost struke i javnosti za ovu izuzetnu inicijativu, a kvaliteta diskusije članova okruglog stola, kao i odlična suradnja na ovom projektu ostvarena između Knjižnica grada Zagreba i Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada garantira odličan rezultat. Zajednički cilj ova dva partnera bio je ovom izložbom o potrebama uređenja / izgradnje novog prostora i okruglim stolom dati

-        novi poticaj temi,

-        otvoriti dijalog sa stručnom i širom javnosti i

-        stvoriti podlogu za propitivanje i oblikovanje kvalitetnog i provedivog strateškog gradskog projekta.

 Okrugli stol otvorila je gđa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada. Na okruglom stolu su sudjelovali istaknuti predstavnici arhitektonske struke: akademik Velimir Neidhardt, dekan Arhitektonskog fakulteta prof. Boris Koružnjak, docent na Arhitektonskom fakultetu Krunoslav Šmit, predsjednik Udruženja hrvatskih arhitekata Hrvoje Hrabak te predstavnici Grada Zagreba, Ministarstva kulture i knjižničarske struke.

Ravnateljica KGZ-a Davorka Bastić predstavila je središnju knjižnicu KGZ-a - Gradsku knjižnicu, njezin neodgovarajući smještaj i problem nedostatka prostora (samo 30 posto fonda smješteno je u prostoru GK, a ostatak u dislociranom spremištu). Pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Jadranka Veselić Bruvo navela je u svojoj prezentaciji kao uvodniku u diskusiju o lokaciji nekoliko potencijalnih prostora u gradu koji bi mogle doći na razmatranje prilikom odabira. 

Tijekom rasprave najviše se spominjala tzv. centralna (kulturna) os grada - od željezničkog kolodvora prema jugu (od Paromlina preko prostora uz zgradu Gradskog poglavarstva, do površina nasuprot NSK te u blizini MSU). Prisutni su se složili da bi na tom potezu lokacija za novu zgradu Gradske knjižnice bila najpoželjnija, doprinoseći obogaćivanju centralne kulturne osi.

Naglašeno je i da se nova lokacija ne bi smjela previše udaljiti od postojeće jer središnja knjižnica, s obzirom na svoje funkcije, treba imati i središnju poziciju u metropoli.

Izazovne su i atraktivne ideje o novoj zgradi na spomenutim čistim površinama, kao i mogućnost korištenja EU fondova za projektiranje primjerice „zelene zgrade“. Ipak, većina se sudionika složila da bi se revalorizacijom i revitalizacijom nekog od objekata postojeće zapuštene industrijske arhitekture (poput Paromlina ili Gredelja, gdje je pokrenut projekt Kreativni klaster), iako bi projekt bio znatno skuplji, istovremeno, zaštitom i revitalizacijom industrijske arhitekture postigle višestruke koristi, također i otvorile nove mogućnosti korištenja sredstava iz EU fondova.

Govorilo se i o samoodrživosti i financiranju, nužnosti izrade feasibility studije. Spomenuta je i mogućnost kombinacije, odnosno spajanja sadržaja, pa bi se tako uz novu zgradu Gradske knjižnice mogla naći (gradu nužno potrebna) kongresna dvorana što bi pridonijelo i samoodrživosti novog objekta.

 

ZAKLJUČCI:
1.) Strateški ciljevi Gradske knjižnice - razvoj usluga i programa namijenjenih svim građanima Zagreba, od dostupnosti različitih vrsta građe i informacija do tribina, izložbi, radionica, programa poticanja svih vrsta pismenosti, socijalne integracije, multikulturalnosti, cjeloživotnog učenja, uklapaju se u strateške razvojne ciljeve Zagreba. Stoga je odluka o trajnom smještaju tako važne kulturne ustanove grada, pretočena u strateški razvojni projekt, dobila svoje mjesto u Razvojnoj strategiji Grada Zagreba – ZagrebPlan 2020, čiji je nositelj izrade Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada.

2.) Pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada zahvalila je prisutnima na izuzetnoj diskusiji, a u cilju operacionalizacije daljnjih aktivnosti predložila da se prisutni na okruglom stolu imenuju u Povjerenstvo za odabir najpogodnije lokacije za izgradnju i trajni smještaj nove Gradske knjižnice. Zadatak Povjerenstva bi bio u kratkom vremenskom roku predložiti lokaciju, uvažavajući sve na raspravi izrečene detalje i sugestije, poštujući zahtjeve i potrebe arhitektonske, urbanističke i knjižničarske struke. Isto Povjerenstvo dobilo je u zadatak za predloženu lokaciju izraditi i studiju izvodljivosti (feasibility).

Zaključci okruglog stola najavljuju daljnju uspješnu suradnju Knjižnica grada Zagreba i Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada, te drugih institucija i pojedinaca koja će, otvoriti građanima Zagreba novi prostor druženja, čitanja, istraživanja i uopće javnog života u modernom, privlačnom prostoru i modernim i privlačnim programima.


Novosti u ZgForumu