clanak False

ZagrebPlan - tematska radionica Okoliš

19.04.2017.
            

                         Slika 1                                                      Slika 2                                                         Slika 3U okviru izrade nove Razvojne strategije Grada Zagreba ZagrebPlan 2020+, u ZgForumu je 29. rujna 2015. održana šesta tematska radionica na kojoj su formulirane mjere vezane uz temu Okoliš iz Osnovnih analiza ZagrebPlana 2020+.

Na radionici su sudjelovali djelatnici Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada kao izrađivača ZagrebPlana, te djelatnici Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo i Zagrebačkog holdinga.

Radionicu su moderirale dr.sc. Irena Đokić  i dr.sc. Marijana Sumpor iz Ekonomskog instituta Zagreb,a prisutne su bile i predstavnice IRMO - Instituta za razvoj i međunarodne odnose, ex-ante evaluatora Razvojne strategije.

Kao uvod radionice sudionicima je predstavljen ZagrebPlan 2020+ i procedura izrade tog temeljnog razvojnog dokumenta, te poglavlje Okoliš iz Osnovnih analiza, u kojem su obrađene osnovne karakteristike, te razvojni problemi i potrebe vezano uz ovu temu.
Radionica se odvijala kroz rad u četiri grupe koje su obrađivale jednu po jednu mjeru te planirale aktivnosti i aktere potrebne za provedbu. Sudjelovanjem djelatnika gradskih ureda i partnerskih institucija koji su sudjelovali u izradi predmetnog poglavlja Osnovne analize omogućeno je šire sagledavanje teme te primjena iskustva i znanja iz prakse.

Na radionici su formulirane mjere vezane uz poglavlje Okoliš a koje su sadržane u cilju
cilj c3 – Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom, onosno u dva prioriteta:
C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša i
C3.P2 Održivo gospodarenje energijom, povećanje udjela obnovljivih izvora energije, smanjenje emisije stakleničkih plinova i svjetlosnog onečišćenja

te se raspravljalo o postojećih devet mjera vezanih uz predmetno područje.
Uz postojeću strukturu prioriteta i mjera na radionici su predložene i neke nove mjere koje su se pokazale potrebnima u razdoblju od usvajanja važeće strategije, te također i spajanje sadržaja određenih postojećih mjera radi učinkovitije provedbe.

Za listopad je planirana posljednja u nizu  radionica o prioritetima i mjerama koje se odnose na područja – teme utvrđene Osnovnom analizom – Identitet.
 

Novosti u ZgForumu