clanak False

ZagrebPlan, tematska radionica Infrastruktura

19.04.2017.


                  

slika 1                                             slika 2                                             slika 3                                           slika 4

U okviru izrade nove Razvojne strategije Grada Zagreba ZagrebPlan 2020+, u ZgForumu je 14.srpnja 2015. održana treća tematska radionica na kojoj su formulirane mjere vezane uz temu Infrastruktura iz Osnovnih analiza ZagrebPlana 2020.
 
Na radionici su sudjelovali djelatnici Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada kao izrađivača ZagrebPlana, te nekoliko drugih ureda: Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, Ureda za programe i projekte EU, Službe za mjesnu samoupravu te Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj. Poglavlje Infrastruktura se sastoji od dva podpoglavlja: Komunalna infrastruktura i Prometna infrastruktura, te su sukladno temi, radionici prisustvovali i djelatnici Zagrebačkog holdinga, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Fakulteta prometnih znanosti, Hž infrastrukture te Hrvatskih autocesta. Radionicu su moderirale dr.sc. Jelena Budak i dr.sc. Irena Đokić iz Ekonomskog instituta Zagreb.
 
Kao uvod radionice, pročelnica Ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Jadranka Veselić Bruvo sudionicima je predstavila ZagrebPlan 2020+ i proceduru izrade tog temeljnog razvojnog dokumenta, te poglavlje Infrastrukturu iz Osnovnih analiza, u kojem su obrađene osnovne karakteristike, te razvojni problemi i potrebe vezano uz ovu opsežnu i zahtjevnu temu. Radionica se odvijala kroz rad u četiri grupe koje su obrađivale jednu po jednu mjeru te planirale aktivnosti i aktere potrebne za provedbu. Sudjelovanjem djelatnika gradskih ureda kao i vanjskih dionika koji su sudjelovali u izradi predmetnog poglavlja Osnovne analize omogućeno je šire sagledavanje teme te primjena iskustva i znanja iz prakse. 
 
Na radionici su formulirane mjere vezane uz poglavlje Infrastruktura a koje su sadržane u ciljevima:
cilj c3 – Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom
cilj c4.- Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija grada,
te je raspravljano o postojećih 11 mjera vezanih uz predmetno područje. 
Uz postojeću strukturu prioriteta i mjera na radionici su predložene i neke nove mjere koje su se pokazale potrebnima u razdoblju od usvajanja važeće strategije, te također i razdvajanje sadržaja određenih postojećih mjera radi učinkovitije provedbe.
 
Radionica je ocijenjena uspješnom,  a planiraju se i radionice o prioritetima i mjerama koje se odnose na druga područja – teme utvrđene Osnovnom analizom –Društvo, Gospodarstvo, Okoliš i Identitet.
 
 

Novosti u ZgForumu