clanak False

Edukacija „Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova - (PRAG) i nacionalno zakonodavstvo“

19.04.2017.

 

Prva edukacija u nizu pod nazivom „Javna nabava u kontekstu korištenja EU fondova - (PRAG) i nacionalno zakonodavstvo“ održana je od 4. do 6. rujna 2013. u ZgForumu.

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada je regionalni koordinator i poticatelj regionalnog razvoja Grada Zagreba, te izrađivač Razvojne strategije Grada Zagreba kojem je edukacija i jedna od zadaća. Ured se 2013. javio na Poziv za iskaz interesa za dodjelu financijske potpore za potprogram „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ koji je objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u svrhu dodjele financijske potpore za edukaciju zaposlenika lokalne i regionalne uprave. Cilj potprograma je edukacija zaposlenih u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i agencijama, kako bi se što bolje pripremali i provodili razvojni projekti prihvatljivi za financiranje iz fondova Europske Unije.

Ukupno je predviđeno šest edukacija koje će održati vanjski edukatori, te četiri edukacije koje će održati djelatnici Ureda a koje će se ponoviti u pet različitih termina. Sve edukacije održat će se tijekom rujna, listopada i prve polovice studenog u ZgForumu.

 

slika 1


Novosti u ZgForumu