clanak False

Edukacija djelatnika gradske uprave Grada Zagreba - „Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU“

U Zg Forumu održana edukacija djelatnika Gradske uprave Grada Zagreba „Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU“.19.04.2017.

 

      

slika 1                                                                slika 2

 

U srijedu, 06. studenog 2013. u ZgForumu Karolina Bui, dipl. ing. arh., voditeljica Odjela za koordinaciju i praćenje provedbe strategijskih odluka, planova i projekata održala je edukaciju „Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU“.

 

Dio je to ovogodišnje serije edukacija koje financira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz V potprograma „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“, a provodi ju, odnosno organizira Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada u ulozi regionalnog koordinatora.

 

Na edukaciji su uz djelatnike Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada prisustvovali djelatnici dvanaest upravnih tijela, ukupno 25 sudionika.

 

Održati će se još tri edukacije, a ovogodišnji ciklus završava 13. studenog.


Novosti u ZgForumu