clanak False

Pripremni sastanak za provedbu istraživanja 'Pružatelji skrbi osobama starije životne dobi u obitelji na području Grada Zagreba'

19.04.2017.

 

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, u suradnji s Studijskim centrom za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, priprema provedbu istraživanja pod nazivom 'Pružatelji skrbi osobama starije životne dobi u obitelji na području Grada Zagreba'. Povodom istog, u suradnji sa Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada, u ZgForumu, 4. travnja 2013 organiziran je radni sastanak.

 

Ispred Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada uzvanike je pozdravila Ana Magdić, a raspravu su vodile i moderirale Andreja Ninić i Ljiljana Vrbić iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, te doc.dr.sc. Silvija Rusac i doc.dr.sc. Ana Štambuk sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sastanku su prisustvovali predstavnici nekoliko domova zdravlja, domova za starije i nemoćne osobe, brojnih udruga i zaklada, Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, Matice umirovljenika Grada Zagreba, Sindikata umirovljenika Hrvatske, Centra za socijalnu skrb Centar i Gradskog ureda za zdravstvo.

 

Kako je provoditeljima istraživanja želja dobiti uvid u položaj, potrebe i poteškoće s kojima se susreću neformalni njegovatelji starijih osoba te izraditi prijedloge bolje zakonske regulative ovog područja socijalne skrbi, tako je i cilj ovog sastanka bio potaknuti sve prisutne na aktivnu suradnju i pozvati na pomoć u provedbi istraživanja, kako bi se što lakše dobio kvalitetan uzorak ispitanika budući da ne postoji registar neslužbenih njegovatelja.

 

Kako su unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice i kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice samo neke od mjera u okviru cilja unapređivanja kvalitete življenja Razvojne strategije Grada Zagreba – ZagrebPlana, suradnja svih prisutnih pokazuje se ne samo dobrodošlom već i nužnom, u namjeri podizanja razine socijalnih usluga kao i socijalne integracije.


Novosti u ZgForumu