clanak False

Priopćenje

Odlukom gradonačelnika (Punomoć), za vrijeme odsutnosti gradonačelnika, od 16. studenoga do 24. prosinca, zamjenjivat će ga zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević.
16.11.2009.

U skladu s člankom 60. Statuta Grada Zagreba, gradonačelnika u slučaju duže spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik gradonačelnika, kojega određuje gradonačelnik, a sukladno članku 61. Statuta, gradonačelnik može obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga povjeriti svom zamjeniku. Povjeravanjem poslova zamjeniku gradonačelnika, gradonačelnik ne prestaje biti odgovoran za njihovo obavljanje.

Odlukom gradonačelnika (Punomoć), za vrijeme odsutnosti gradonačelnika, od 16. studenoga do 24. prosinca, zamjenjivat će ga zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević.


Gradske vijesti - 2009.