clanak False

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec nazočila Okruglom stolu o temi „Značaj preporuka GREVIO-a za borbu protiv nasilja prema ženama“

23.11.2023.
U povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec prisustvovala je Okruglom stolu „Značaj preporuka Grupe stručnjaka za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – GREVIO za borbu protiv nasilja prema ženama“ u organizaciji Autonomne ženske kuća Zagreb. Okrugli stol je tematizirao manjkavosti u implementaciji Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Hrvatskoj, s posebnim osvrtom na probleme u sudskoj praksi i praksi ustanova u sustavu.
 
„Grad Zagreb provodi važne programe prevencije rodno uvjetovanog nasilja, kao i programe savjetovanja i podrške žrtvama nasilja, te financira programe organizacija u području borbe protiv nasilja nad ženama koje pružaju savjetodavnu podršku i skloništa za žrtve nasilja, među kojima se nedvojbeno ističe Autonomna ženska kuća Zagreb. Početkom ove godine Grad je usvojio novu strategiju koja obuhvaća period do 2025., a koja predviđa niz kvalitetnih programa, neki od kojih su dugogodišnji i prepoznati, ali i nekih novih koji ciljaju posebno ekonomskom osnaživanju žena žrtava nasilja“ rekla je zamjenica Dolenec. Dodala je i da je uložen trud da Strategija uvaži ključne smjernice Konvencije Vijeća Europe.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 25. studenog u znak sjećanja na sestre Mirabal koje je 1960. godine u Dominikanskoj Republici brutalno dao ubiti diktator Rafael Trujillo. One su postale simbolom nacionalnog i feminističkog otpora, a 1999. godine Ujedinjeni narodi su i službeno potvrdili 25. studeni kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

 

Gradske vijesti - 2023.