clanak False

Razvoj novih usluga i ulaganja u skrb o osobama s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju

03.11.2023.
Ustanove Mali Dom i Novi Jelkovec šire svoje usluge i povećavaju kapacitete

Grad Zagreb planira značajne iskorake u skrbi o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te se na sljedećoj sjednici Gradske skupštine 9. studenog 2023. odlučuje o izmjenama odluka o osnivanju dviju ustanova socijalne skrbi -  Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom - Zagreb i Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec.

„Riječ je o značajnim novim investicijama u 2024. godini, kojima proširujemo broj korisnika, ali i razvijamo nove usluge za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom“, najavila je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom - Zagreb

Uz postojeće sjedište ustanove Mali dom u Baštijanovoj, novim ulaganjima u 2024. širi se djelovanje Malog doma na dvije nove lokacije - u Badalićevoj ulici 23 i na Zagrebačkom velesajmu, čime će ustanova Mali dom, uz postojećih oko 2000m², proširiti kapacitete za još oko 800m². Nadalje, izmjenama odluke o osnivanju proširuje se obuhvat korisnika s djece i mladeži na odrasle osobe, te se s obzirom na pružanje usluga u zajednici, mijenja puni naziv ustanove, u Centar za pružanje usluga u zajednici Mali dom.

Na Velesajmu će Mali dom otvoriti Podružnicu za ranu razvojnu podršku, a u Badalićevoj 23 će pružati usluge osobama s višestrukim oštećenjima starijim od 21 godinu, u obliku poludnevnih i dnevnih boravaka, kao i usluge savjetovanja i psihosavjetovanja. Otvaranjem novih dviju podružnica, djeci i odraslima s višestrukim teškoćama napravit ćemo iskorak u dostupnosti usluga koje unaprjeđuju kvalitetu života. Obje nove lokacije bit će u funkciji do druge polovice 2024. godine, a radi se o investicijama koja predstavljaju prvo i ujedno značajno proširenje usluga Malog doma od njegovog osnutka 2009. godine.

Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec

Tijekom 2024. Grad Zagreb će investirati u uređenje više novih lokacija za pružanje usluga izvan naselja Novi Jelkovec, te se stoga mijenja naziv ustanove u Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb. Tijekom 2024. godine otvorit će se tri prostora za pružanje socijalnih usluga za djecu s poremećajima iz spektra autizma, dva u Sesvetama i jedan na Jarunu te dva prostora u Španskom za usluge namijenjene odraslim osobama s psihosocijalnim teškoćama. Pored toga, u 2024. kreće rekonstrukcija i uređenje cjelovite zgrade na adresi Jurja Dalmatinca 9 u Maksimiru, gdje će novoimenovani Centar Zagreb pružati socijalne usluge za osobe s poremećajima iz spektra autizma – ranu razvojnu i psihosocijalnu podršku za djecu, te boravak i smještaj odraslih osoba s poremećajima iz spektra autizma. Lokaciju na adresi Jurja Dalmatinca 9 planiramo otvoriti tijekom 2025. godine. 

Navedenim investicijama, širenjem broja lokacija i pokretanjem novih usluga nadamo se znatno povećati dostupnost podrške obiteljima koje skrbe za djecu s teškoćama i osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu.  

Gradske vijesti - 2023.