clanak False

Obilazak gradilišta zamjenika gradonačelnika Korlaeta i ministra graditeljstva Bačića

23.10.2023.
Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet obišao je s ministrom graditeljstva Brankom Bačićem gradilišta triju zgrada u postpotresnoj obnovi: zgradu Ministarstva graditeljstva u ulici Republike Austrije 20 te dvije višestambene zgrade, u Palmotićevoj 27 i Trgu J. J. Strossmayera 1.
 
Obnova zgrada javne namjene u punom je jeku, a ubrzava se i obnova privatnih zgrada koja je u nadležnosti države no Grad Zagreb je sufinancira i u proračunu za 2023. osigurao čak 21 milijun eura (20% troška obnove). Razlozi za ubrzanje su višestruki: noveliranje Zakona o obnovi, pripadajućeg Programa mjera, a prije svega centraliziranje procesa provedbe obnove.
 
Grad Zagreb zadužen je za obnovu javnih zgrada u vlastitom portfelju. U procesu je ili je završeno čak 207 projekata obnove za što je iz Fonda solidarnosti povučeno 190 milijuna eura. Osim zgrada škola, od kojih je većina obnovljena, obnavljaju se i domovi zdravlja, muzeji, kazališta, zgrade gradske uprave ali i objekti infrastrukture (ceste, mostovi, energetski vodovi itd.).
 

Gradske vijesti - 2023.