clanak False

Mjere za osiguranje pravičnosti i uključivosti obrazovanja za svu djecu Grada Zagreba

30.10.2023.
Grad Zagreb provodi niz mjera za osiguravanje pravičnosti i uključivosti obrazovanja, istaknula je zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba Danijela Dolenec tijekom ovotjedne diskusije pod nazivom „Planovi i inicijative na nacionalnoj i lokalnoj razini za unaprjeđenje pravičnosti i uključivosti obrazovnog sustava“, održane u organizaciji Mreže Cjeloživotno učenje za sve.

Zamjenica Dolenec istaknula je niz mjera. „U realizaciji ili pripremi je 26 projekata izgradnje dječjih vrtića u Zagrebu, s više od 2.500 mjesta, od kojih će pet biti završeno već ove godine.”

Prema podacima resornog ministarstva, Zagreb ima najveći obuhvat djece predškolskim odgojem u usporedbi s drugim velikim gradovima i najjeftinije vrtiće od svih velikih gradova, i znatno jeftinije od prosjeka na razini Republike Hrvatske koji iznosi 79€ za prvo, odnosno 57€ za drugo dijete.

U Zagrebu polovica roditelja plaća vrtić manje od 40 eura mjesečno”, istaknula je Dolenec.

Uz to je za djecu u posebnoj socijalnoj potrebi Grad oslobodio obveze sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u gradskim dječjim vrtićima.

Zamjenica Dolenec je podsjetila da je do 18. studenog 2023. u e-Savjetovanju Akcijski plan za unaprjeđenje sustava potpore djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 2023.-2025. Naime, više od polovine vrtićke djece s teškoćama u Hrvatskoj pohađa dječje vrtiće u Gradu Zagrebu, više od petine učenika s teškoćama pohađa osnovne škole u Zagrebu, a više od trećine svih srednjoškolaca s teškoćama pohađa srednje škole u Zagrebu.

Uz to, više od 95% vrtićke djece i 85% učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama uključeno je u redovne dječje vrtiće, osnovne i srednje škole, a ne posebne ustanove”, istaknula je zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba.

Ciljevi Akcijskog plana su daljnje unaprjeđenje potpore djeci, učenicima, odgojno-obrazovnim djelatnicima i roditeljima; unapređenje vještina odgojitelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika i ravnatelja; tranzicijska podrška (pri prijelazu iz vrtića u osnovne, odnosno, iz osnovne u srednje škole); uspostava mobilnih timova; izrada protokola međuresornog i međusektorskog povezivanja; te unapređenje pristupačnosti ustanova (arhitektonske, informacijske, komunikacijske).

Dodala je i da mjere pokazuju predanost ove gradske uprave stvaranju što povoljnijih uvjeta za odgoj i obrazovanje sve djece u Gradu Zagrebu. „Sve javne politike Grada Zagreba, a posebice one koje se bave problematikom i pravima skupina u nepovoljnom položaju, temelje se na načelima pravičnosti, uključivosti i dostupnosti”, zaključila je Dolenec.

Gradske vijesti - 2023.