clanak False

Podnošenje zahtjeva za subvencioniranjem cijena vrtića te obrta dadilja

14.02.2023.
Osiguravanje dostupnosti i pristupačnosti dječjih vrtića jedan je od glavnih prioriteta Grada Zagreba. Subvencijama na cijene gradskih, privatnih i vjerskih vrtića te obrta dadilja nastojimo roditeljima olakšati i umanjiti izdvajanja za predškolski odgoj i obrazovanje. Upravo zahvaljujući gradskim subvencijama, iznosi koje roditelji izdvajaju za vrtić u Gradu Zagrebu najniži su u usporedbi s drugim velikim gradovima u Hrvatskoj. 

Rok za podnošenje zahtjeva za subvenciju jest 28. veljače, a dokaze o ispunjavanju uvjeta roditelji mogu vrtićima dostaviti najkasnije do 24. ožujka.  

Obavijest s detaljnijim informacijama i pripadajućim obrascima, nalaze se na linku. 

Gradske vijesti - 2023.