clanak False

Stručno povjerenstvo za korištenje sredstava spomeničke rente za 2019.

27.11.2019.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
Stručno povjerenstvo za
korištenje sredstava spomeničke rente za 2019.
 
(27.11.2019.)
 
- za predsjednika:
Marijan Hržić,
 
- za članove:
Dražen Juračić,
Dubravko Bačić.
 

Radna tijela gradonačelnika