clanak False

Radne skupine za provedbu aktivnosti ublažavanja i otklanjanja posljedica poplava na području Grada Zagreba u srpnju 2020.

11.09.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Radne skupine
za provedbu
aktivnosti
ublažavanja i
otklanjanja
posljedica
poplava na
području
Grada Zagreba
u srpnju
2020.

 
(11.9.2020.)
             
             Radna skupina Gradske četvrti Donji Grad
 
 
skupina
Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
      I. PETAR PARADŽIK D. VRATARIĆ
    LJ. MAKSIMOVIĆ
    N. TUĐA
    MATE DŽAJA
      II. JOSIP TROHA M. ĆURIĆ
    D. PANČIĆ
    T. ŠPIRIĆ
    MATE DŽAJA
     III. ROBERT FABER V. ANTOLOVIĆ
    E. KOBEŠĆAK
    N. KIČIN
    MATE DŽAJA
     IV. VILIM MATULA F. DOŠEN
    M. LUKIĆ
    G. VUJASIN
    MATE DŽAJA
 
 
            Radna skupina Gradske četvrti Gornji Grad Medvešćak
 
skupina
Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
     I. DEJAN BOSAK
 
DARIVOJ REPAČ    
    NEDA RAUKAR GAMULIN
    ŽELJKO ŠURBEK
    MARIJA JELIĆ
     II. MIRJANA DŽAJO
 
ŽARKO GAZZARI
    ANDRIJA LULIĆ
    IZIDOR VUKOVIĆ
    MARIJA JELIĆ
     III. NADA BOBAN
 
JAGODA BULUT
    ANICA PETRIČIĆ
    KREŠIMIR BRANDT
    MARIJA JELIĆ
       IV. KONRAD PUŠKARIĆ
 
MIREN MILOVIĆ
    ANTE CERONJ
    HRVOJE SEDMAK
        MARIJA JELIĆ
 
 
                           
 
 
 
 
           
         
Radna skupina Gradske četvrti Trnje
skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
HANO UZEIRBEGOVIĆ CARMEN GORIČKI
    MIRKO ŠENATOR
    AVENKA BUTKOVIĆ
    MATEA DŽAJA
 1.  
ZLATKO RIBARIĆ MLADEN JEMERŠIĆ
    TOMISLAV ANTUN BIBER
    KATA SAMBOLIĆ
    MATEA DŽAJA
 1.  
MATO BARTOLUCI SREĆKO ŠUK
    ANTE GRACIN
    BORIS DOBRILOVIĆ
    VLADIMIR DIMIĆ
    MATEA DŽAJA
 1.  
RUDOLF PRISTOVNIK BLANKA MATEK
    JOŠKO KROLO
    NAIDA ŠEHOVIĆ
    MATEA DŽAJA
 1.  
ISMAR AVDAGIĆ MARIN KACUN
    IVA IVŠIĆ
    NENAD PREDOVAN
    MATEA DŽAJA
                     
                  Radna skupina Gradske četvrti Maksimir
 skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
SVIBOR JANČIĆ MARICA VIDUŠIĆ VRDOLJAK
    ZVONKO RUTAR
    IVAN PURGAR
    ALOJZI MATOK
 1.  
LIVIJA BUTUČI TRPIMIR ŠTOJS
    DAMIR MESIĆ
    ŽARKO KORIČAN
    ALOJZI MATOK
 1.  
JOZO TOMAS MARIJAN PILAŠ
    KATICA POŽEGA
    DARIJO KLENOVŠAK
    ALOJZI MATOK
 1.  
ŽELJKO JURČEVIĆ PAVICA CERAJ
    MARKO VIDOVIĆ
    ZRINKA PIVČEVIĆ
    ALOJZI MATOK
 
 
                  Radna skupina Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak
  skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
NIKOLA DRAGIČEVIĆ BISERKA DUNDA
    STIPO GRGIĆ
   
 
DUBRAVKO GEROVAC
    KRISTIJAN VASILJ
 1.  
DRAGAN VUČIĆ DARKO STOŠIĆ
    ŽELJKO BANDL VALEŠ
    MUSTAFA DŽAFIĆ
    KRISTIJAN VASILJ
 1.  
DRAGAN VUČIĆ JOZO JURIĆ
    MILE KOMLJENOVIĆ
    KATICA ČAVLEK
    KRISTIJAN VASILJ
 1.  
DRAGAN VUČIĆ MARIO KOVAČIĆ
    SLAVICA MARINKOVIĆ
    ANGELINA AHMETOVIĆ
    KRISTIJAN VASILJ
 1.  
DRAGAN VUČIĆ PAVAO ŠKOKO GAVRANOVIĆ
    ANĐELKA VRBOS
    PETAR JURIŠIN
    KRISTIJAN VASILJ
 1.  
DRAGAN VUČIĆ SAMIR ALIĆ
    LIDIJA KLANJEC
    NIKOLA JERKOVIĆ
     KRISTIJAN VASILJ
 1.  
DRAGAN VUČIĆ MARKO MARIĆ
    GORAN KRŠNJAVI
    KSENIJA ERKER
    KRISTIJAN VASILJ
 1.  
DRAGAN VUČIĆ IVAN KUŠTRA
    IVAN KOTARSKI
    JOŽEK ŠTIGNJEDEC
    KRISTIJAN VASILJ
        IX. NIKOLA DRAGIČEVIĆ RATIMIR ARBUTINA
    FILIP MARIĆ
    DORIJAN DOBRIĆ
    KRISTIJAN VASILJ
 
 
                 Radna skupina Gradske četvrti Novi Zagreb - istok
  skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
NADA BAŠIĆ NEVENKA ZEMUNIK
    ANNA MIŠAR (MARIO KRANJČINA)
    RENATO VRBAN
    SANDRA ZORIĆ
 1.  
ZVONIMIR RUKAVINA ANTONIO PAVLEČIĆ
    BRANKO PREMEC
    DOMAGOJ RUŽA
    SANDRA ZORIĆ
 1.  
DARKO BOROVEC IVAN MAJER
    MLADEN DEVČIĆ
    SANJICA FRESL (BARICA MACAN)
    SANDRA ZORIĆ
 
 
            Radna skupina Gradske četvrti Novi Zagreb – zapad
skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
MIROSLAV DUKIĆ ILIJA TUFEKOVIĆ
    ANA GUGIĆ
    GORDANA HERCEG
    DUŠKO KRAJNOVIĆ
 
               Radna skupina Gradske četvrti Trešnjevka - sjever
skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
IVAN BUTORAC IVAN PERZAN
    ANDRIJA PERIŠIĆ
    BRANKO UTJEŠINOVIĆ
    IGOR BARUKČIĆ
 1.  
IVAN BUTORAC DARKO CULJAK
    GORAN KUREVIJA
    MAJA ŠČUKANEC
    IGOR BARUKČIĆ
 1.  
IVAN BUTORAC NIKOLA ANIĆ
    IVA KNEZOVIĆ
    IGOR DONDIJAR
    IGOR BARUKČIĆ
 1.  
IVAN BUTORAC ANDREA GOSTL
    IVAN KELVIŠER
    TRPIMIR VICKOVIĆ
    IGOR BARUKČIĆ
 1.  
IVAN BUTORAC MARIJA ĆURKOVIĆ
    MARIJANA HORVAT
    VJEKOSLAVA BACH
    IGOR BARUKČIĆ
 1.  
IVAN BUTORAC SUZANA LOBOREC
    SNJEŽANA MARKULIN
    JURE IVANČIĆ
    IRINA JOZIĆ
    IGOR BARUKČIĆ
 1.  
IVAN BUTORAC ALDO MATEŠIN
    ENIJA RAJLIĆ
    IVAN ŽANIĆ
    IGOR BARUKČIĆ
 
 
                  Radna skupina Gradske četvrti Trešnjevka – jug
 
skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
DARKO MRZLEČKI MAJA TRUT
    GORAN RATKAJ
    LJILJANA SUZIĆ
    MARKO VELZEK
 1.  
DARKO MRZLEČKI DARKO MRZLEČKI
    MARIO CRKVENAC
    DEAN JOSIP PENDE
    MARKO VELZEK
 1.  
DARKO MRZLEČKI DAMIR ŠVIZER
    IVANA HREN
    MARKO PETANI
    MARKO VELZEK
 1.  
DARKO MRZLEČKI MARIO TOMAS
    LARISA PETRIĆ
    TOMA BOŠNJAK
    MARKO VELZEK
 1.  
DARKO MRZLEČKI DOMINIK GLUHINIĆ
    KREŠIMIR BIKIĆ
    ĐURĐA ČULIG
    MARKO VELZEK
 1.  
DARKO MRZLEČKI DANIJEL SAMARŽIJA
    DARIJA HRGOVIĆ
    ZVONIMIR MUSTAF
    MARKO VELZEK
 
          Radna skupina Gradske četvrti Črnomerec
skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
LJILJANA PERŠINEC MARKO GRBEŠ
    DANIJEL VUK
    ZITA TEREZIJA GRAŠOVEC
    JELENA ČENGIĆ
 1.  
LJILJANA PERŠINEC TONI KAUČIĆ
    TEREZIJA BAČUN
    MIRKO BERIĆ
    JELENA ČENGIĆ
 1.  
LJILJANA PERŠINEC LIDIJA BOŽIĆ
    NENAD MUSTAPIĆ
    JOSIP BUREK
    JELENA ČENGIĆ
 1.  
LJILJANA PERŠINEC SANDRA BREGANT
    DAMIR HALIGONJA
    HRVOJE SEDMAK
    JELENA ČENGIĆ
 1.  
LJILJANA PERŠINEC MARKO KRAVAR
    JASMINA VILHAR
    JELENA ČENGIĆ
 
 
                  Radna skupina Gradske četvrti Donja Dubrava
     skupina Predsjednik radne                skupine Članovi radne skupine
           I.    MILAN DRAŽENOVIĆ NIKO KATAVIĆ
    TIN TRSTENJAK
    MLADEN ŠAFRANIĆ
    GORAN PLEĆAŠ
 
 
                 Radna skupina Gradske četvrti Gornja Dubrava
    skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
DAMIR ONIŠKO (ILIJA SLIŠKO) BOŽIDAR MACAN
    BISERKA KAPUSTA
    LIDIJA KATALINIĆ ŠPOLJARIĆ
    DUBRAVKO NEKRET KATIĆ
    GORAN KLIPA
 
                        Radna skupina Gradske četvrti Stenjevec
   skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
ŽELJKO JEGER MLADEN MALOGORSKI
    VINKO BUTIGAN
    HRVOJE PENEZIĆ
    KREŠIMIR VIDOVIĆ
 
 
           Radna skupina Gradske četvrti Podsused - Vrapče
  skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
DEAN KLJAJIĆ/IVAN VUKOJA PETRA BREKALO
    DAVOR ČULJAK
    ANĐELKA DRINKOVIĆ
    DOMAGOJ ĐURKINJAK
 
 
           Radna skupina Gradske četvrti Podsljeme
   skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
KREŠIMIR KOMPESAK MARIJAN KOS
    TOMISLAV ANTOLIĆ
    KRUNO VUK
    DANKO MITROVIĆ
 
 
               Radna skupina Gradske četvrti Sesvete
  skupina Predsjednik radne skupine Članovi radne skupine
 1.  
ANTUN BOŠNJAKOVIĆ STJEPAN SLAVIČEK
    MARKO KOVAČEVIĆ
    STJEPAN VUGLEK
    GORAN KLIPA
 
 

Radna tijela gradonačelnika