clanak False

Povjerenstvo za odabir sportaša/sportašica za Aleju velikana hrvatskog sporta

08.01.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
odabir
sportaša/sportašica
za Aleju velikana
hrvatskog sporta

                 (8.1.2021.) 
 
- za predsjednika:
Milan Pavelić,
- za članove:
Zdenko Antunović,
Bernard Grebenar,
Dijana Muhović,
Zrinko Ćustonja,
Josip Držaić,
Mario Baić,
Danira Bilić,
Robert Šola,
Bruno Kovačević,
Boris Jelavić,
Hrvoje Slišković,
Dražen Brajdić.
 

Radna tijela gradonačelnika