clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata iz proračuna Grada Zagreba

11.03.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
ocjenjivanje
prijavljenih programa
i projekata na
javni natječaj
za financiranje
programa i projekata
udruga iz područja
branitelja iz
Domovinskog rata
i njihovih obitelji,
boraca II. svjetskog
rata i civilnih invalida
rata iz proračuna
Grada Zagreba

 
(11.3.2020.)
 
 
 
 
- za predsjednka:
Miodrag Demo;

- za članove:
Ivan Rašić,
Nenad Predovan,
Stjepan Domjanić,
Suzana Havelka Noršić,
Alma Kunst,
Snježana Puškadija.


 
 
 
 
 

Radna tijela gradonačelnika