clanak False

Pregovarački odbor Grada Zagreba za sklapanje IX. dodatka Kolektivnom ugovoru /Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba

16.12.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Pregovarački odbor
Grada Zagreba za
sklapanje
IX. dodatka Kolektivnom
ugovoru
/Kolektivnog ugovora
za zaposlene u
ustanovama kulture
Grada Zagreba

(16.12.2020.)
 
 
- predsjednik:
Milana Vuković Runjić;
 
- zamjenica predsjednika:
Jasna Tomažić;
 
- članovi:
Gordan Muškić,
Laura Topolovšek,
Darija Oslić,
Ivana Crnković,
Višnja Cej,
Ljiljana Štokalo,
Mirko Boch,
Sanjin Mihelić,
Željko Šturlić.
 

Radna tijela gradonačelnika