clanak False

Povjerenstvo za dodjelu grobnog mjesta za ukop znamenite osobe

03.07.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
dodjelu grobnog
mjesta za ukop
znamenite osobe

 
(3.7.2020.)
 
 
 
- za predsjednicu:
Andrea Šulentić,
 
- za članove:
Milana Vuković Runjić,
Ivica Lovrić,
Milan Pavelić,
Vesna Šimić,
Vjekoslav Jeleč,
Mirka Jozić.
 

Radna tijela gradonačelnika