clanak False

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva iz proračuna Grada Zagreba

26.02.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
provjeru
ispunjavanja
propisanih uvjeta
javnog natječaja
za financiranje
programa i projekata
udruga iz područja
zaštite životinja,
poljoprivrede,
šumarstva i lovstva
iz proračuna
Grada Zagreba

 
(26.2.2020.)
 
- za predsjednicu:
Sunčica Vutmej Latović;
 
- za članove:
Vlatka Lipovac Vranić,
Draženko Pandek,
Ankica Bušić,
Robert Matić.
 

Radna tijela gradonačelnika