clanak False

Povjerenstvo za izradu i praćenje provedbe Akcijskog plana Grada Zagreba za integraciju migranata za razdoblje od 2021. do 2022.

09.03.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
izradu i praćenje
provedbe Akcijskog
plana Grada Zagreba
za integraciju
migranata za
razdoblje
od 2021. do 2022.

 
(9.3.2021.) 
 
- za predsjednicu:
Vesna Šimić;
 
- za dopredsjednicu:
Jana Bolant- Radić;
 
- za članove/ce:
Andrija Petrović,
Jelena Svilar,
Kristina Ivanović,
Iva Prpić,
Mirela Šentija Knežević,
Nataša Ritan,
Janko Grdelj.
 

Radna tijela gradonačelnika