clanak False

Povjerenstvo za zaštitu objekata od grafita

02.09.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za zaštitu
objekata od grafita

 
(2.9.2020.)
 
 
 
- za predsjednicu:
  Gordana Žarak,
 
- za zamjenicu predsjednice
  Elma Marjanović,
 
- za članove:
  Antonia Matković Šerić,
  Matej Stić,
 
- za zamjenike članova
  Martina Beck,
  Suzica Bušljeta.
 

Radna tijela gradonačelnika