clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja kulture

19.02.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
ocjenjivanje prijava
na javni poziv za
podnošenje prijava 
za dodjelu
jednokratnih
financijskih potpora
udrugama iz
područja kulture

 
(19.2.2020.)
 
- za predsjednika:
Eva Brunović;
 
- za članove:
Maja Novoselec,
Nataša Raus.
 

Radna tijela gradonačelnika