clanak False

Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama

10.02.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
izravnu dodjelu
financijskih sredstava udrugama

 
(10.2.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Andrea Šulentić;
 
- za članove:
Marija Čikeš,
Tajana Kasumović,
Nenad Kazija,
Almira-Alma Kunst,
Filip Novak,
Milan Pavelić.
 

Radna tijela gradonačelnika