clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama

19.02.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
ocjenjivanje prijava
na javni poziv za
podnošenje prijava
za dodjelu jednokratnih financijskih potpora
udrugama iz područja
održive energetske
politike te suzbijanja
posljedica
klimatskih promjena i prilagodbe tim
promjenama

 
(19.2.2020.)
 
- za predsjednika:
Damir Lončarić,
 
- za članove:
Marko Kućan,
Krunoslav Švab.
 

Radna tijela gradonačelnika