clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata

26.02.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
ocjenjivanje prijava
na javni poziv za
podnošenje prijava
za dodjelu jednokratnih financijskih potpora
udrugama iz područja
branitelja iz
Domovinskog rata i
njihovih obitelji,
boraca II. svjetskog
rata i civilnih
invalida rata

 
(26.2.2020.)
 
 
 
 
 
- za predsjednika:
Miodrag Demo;
 
- za članove:
Vlasta Ivčević,
Milena Suknaić.
 

Radna tijela gradonačelnika