clanak False

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži iz proračuna Grada Zagreba

04.03.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta
javnog natječaja za
financiranje
programa i projekata
udruga iz područja
prevencije
neprihvatljivog
ponašanja djece i
mladeži
iz proračuna
Grada Zagreba

 
(4.3.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Mateja Petrić;

- za članove:
Jasminka Đurek Pavlina,
Ivana Teskera Galić,
Antonija Bobić Lazić,
Josipa Mršić.

 

Radna tijela gradonačelnika