clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži

25.03.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
ocjenjivanje
prijavljenih programa
i projekata na
javni natječaj za
financiranje
programa i projekata
udruga iz područja
prevencije
neprihvatljivog
ponašanja djece
i mladeži

 
(25.3.2020.)
 
 
- za predsjednicu:
Ines Vrban;
 
- za članove:
Krasanka Glamuzina,
Jasna Ćurković Kelava,
Gordana Herceg,
Mirela Paštar,
Domagoj Kronstein,
Miroslava Rožanković.
 

Radna tijela gradonačelnika