clanak False

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjena iz proračuna Grada Zagreba

19.02.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
provjeru
ispunjavanja
propisanih uvjeta
javnog natječaja
za financiranje
programa i projekata
udruga iz područja
održive energetske
politike te suzbijanja
posljedica klimatskih
promjena i prilagodbe
tim promjena iz
proračuna Grada
Zagreba

 
(19.2.2020.)
 
- za predsjednika:
Vibor Katić,
 
- za članove:
Renata Vitez Šilipetar,
Ivana Grepo Galošić, 
Krunoslav Švab,
Kristina Ercegovac.
 

Radna tijela gradonačelnika