clanak False

Povjerenstvo za izradu i praćenje provedbe Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025.

12.12.2019.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
izradu i praćenje
provedbe
Akcijskog
plana Grada Zagreba
za provedbu
Europske povelje o ravnopravnosti
žena i
muškaraca
na lokalnoj razini
za razdoblje
od 2021. do 2025.

(12.12.2019.)
(izmjena 3.2.2021.)

 
 
- za predsjednicu:
Jana Bolant Radić,
 
- za članove/ice:
Rada Borić,
Iva Prpić,
Anica Drmić Kunić,
Tanja Ališić,
Jasna Tucak,
Marija Krišto,
Nela Jurić,
Ivan Matijević.
 

Radna tijela gradonačelnika