clanak False

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja udruga mladih ili udruga za mlade

01.04.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
ocjenjivanje prijava
na Javni poziv za podnošenje
prijava za
dodjelu
jednokratnih
financijskih
potpora udrugama
iz područja
udruga
mladih ili
udruga za mlade

 
(1.4.2021.)
- za predsjednika:
Petar Latinčić;
 
- za članove:
Renata Flajhar,
Ivana Cvetek.
 

Radna tijela gradonačelnika