clanak False

Pregovarački odbor Grada Zagreba za sklapanje XIV. dodatka Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba

09.12.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Pregovarački odbor
Grada Zagreba za
sklapanje XIV. dodatka Kolektivnom ugovoru
za zaposlene u
predškolskim
ustanovama
Grada Zagreba

(9.12.2020.)
 
- predsjednik:
Ivica Lovrić;
- zamjenica predsjednika:
Iva Milardović Štimac;
- članovi:
Gordan Muškić,
Mirjana Tatarović,
Martina Glasnović,
Darinka Lakuš,
Kristina Jurčić,
Krešo Tomljenović,
Vesna Aralica,
Jadranka Filipović,
Mirela Marjanac.
 

Radna tijela gradonačelnika