clanak False

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama

12.02.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Povjerenstvo za
provjeru ispunjavanja
propisanih uvjeta
javnog poziva za
podnošenje prijava
za dodjelu jednokratnih financijskih potpora
udrugama

 
(12.2.2020.)
(izmjena 24.11.2020.)
 
- za predsjednicu:
Nataša Vučić Tomljanović;
 
- za članice:
Ana Jurić,
Željka Đurić.
 

Radna tijela gradonačelnika