clanak False

Stručni tim za potporu u okviru EU projekta „Socijalno se uključi i zaposli - SUZI“

05.02.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
Stručni tim za
potporu u okviru
EU projekta
„Socijalno se
uključi i zaposli
- SUZI“

 
 (5.2.2020.)
 
- za koordinatora za zapošljavanje:
Jelena Svilar,
 
- za članove:
Elza Parlov,
Tanja Kuprešak,
Igor Bičanić.
 

Radna tijela gradonačelnika