clanak False

Radna skupina za izradu Strategije urbane sigurnosti Grada Zagreba za vremenski period 2021. - 2030.

26.10.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Radna skupina
za
izradu

Strategije urbane
sigurnosti
Grada Zagreba za
vremenski period
2021. - 2030.

 
(26.10.2020.)
(izmjena 27.1.2021.)
- za predsjednicu:
 Irena Cajner Mraović,
 
- za zamjenika predsjednice:
Alen Ostojić,
 
- za članove:
Krunoslav Borovec,
Ivor Altaras Penda,
Martina Ferić,
Vlatko Cvrtila,
Mirjana Zubak,
Romana Galić.
 

Radna tijela gradonačelnika