clanak False

Imenovanje članova u Komisiju za tumačenje odredaba i praćenje Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba

17.02.2021.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Imenovanje
članova u
Komisiju za
tumačenje
odredaba i praćenje Kolektivnog
ugovora za zaposlene u
ustanovama kulture
Grada Zagreba

(17.2.2021.)
- Darija Oslić,
- Ivana Crnković,
- Nikolina Akmadža.
 

Radna tijela gradonačelnika