clanak False

Povjerenstvo za preuzimanje nekretnine Sveučilišne bolnice u osnivanju – u likvidaciji

25.03.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
preuzimanje
nekretnine Sveučilišne
bolnice u osnivanju
– u likvidaciji

 
(25.3.2020.)
(izmjena 24.6.2020.)
 
U Povjerenstvo se imenuju:
 
- Ivana Zidanić, ili u odsutnosti Slaven Obuljen, ispred Ureda za
  zastupanje,
- Željka Josipović, ispred Gradskog ureda za zdravstvo,
- Gabrijela Subašić, ispred Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i
  zaštitu okoliša,
- Željko Matijašec, ispred Gradskog ureda za upravljanje imovinom  
  Grada,
- Juro Ivelj, ispred Gradskog ureda za upravljanje imovinom Grada.
 

Radna tijela gradonačelnika