clanak False

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja iz proračuna Grada Zagreba

19.02.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
Povjerenstvo za
provjeru
ispunjavanja
propisanih uvjeta
javnog natječaja
za

financiranje
programa i projekata
udruga iz područja
zaštite zdravlja iz

proračuna
Grada Zagreba

 
(19.2.2020.)
(izmjena 30.3.2021.)
 
 
- za predsjednika:
Zlatica Kolarek Hlupić,
 
- za članove:
Iva Nevistić,
Marijana Prevendar,
Mislav Šikić,
Mirta Lončar.
 

Radna tijela gradonačelnika