clanak False

Povjerenstvo za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Zagreba

29.04.2020.
 
NAZIV POVJERENSTVA
 
ČLANOVI
 
 
Povjerenstvo
za zaštitu
mentalnog zdravlja
djece i mladih
Grada Zagreba

 
 
(29.4.2020.)
 
 
 
 
- za predsjednicu
Gordana Buljan Flander;
 
- za zamjenice predsjednice
Jelena Pavičić Vukičević,
Vjekoslav Jeleč;
 
- za članove/ice:
Romana Galić,
Milana Vuković Runjić, 
Miroslav Hanževački,
Mirjana Orban,
Iva Milardović Štimac,
Ivana Jolić, 
Igor Mikloušić,
Tea Brezinšćak,
Ella Selak Bagarić, 
Ivan Bon.
 

Radna tijela gradonačelnika